Archiwum dla Kwiecień, 2012

Plugin java w przeglądarce Firefox

Wszystko niby bez problemu można zrobić za pomocą sinaptica a Ubuntu 11.10, ale tu chodziło o wykorzystanie nie openjdk, tylko sunowej (oraclowej) wersji

mkdir /home/przemek/.mozilla/plugins
ln -s /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.24/jre/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Brak komentarzy

Szybka zmiana nazw plików

Dodawanie prefiksu:
rename 's/(.*)/prefiks$1/' *

Zmiana nazw serii plików o nazwie w stylu „thumb_image1.png” gdzie numer jest istotny a resztę chcę zmienić na „gallery_thumbs1.png”:
rename 's/thumb_image([0-9]*).*/gallery_thumb$1\.png/' *

aby sprawdzić tylko na co zmienią się nazwy (przetestować poprawność) dodaj parametr „-n” zaraz po rename, np chcąc sprawdzić czy poprawnie zmienią się końcówki plików „*red.png” na „*gray.png”:
rename -n 's/red\.png$/gray\.png/' *
„\.” oznacza kropkę gdyż sama kropka „.” zastępuje dowolny znak zaś gwiazdka „*” oznacza wielokrotne wystąpienie poprzedniej reguły.

zamiana prefiksu wszystkich plików rozpoczynaących się od „dialog” na „title”:
rename 's/^dialog/title/' *

Na koniec szybka zmiana zawartości pliku tekstowego. Aby zamienić oryginalną frazę na nową:
sed -i 's/oryginal/nowy/g' nazwa_pliku

Zmiana wszystkich dużych liter na małe litery:
rename 'y/A-Z/a-z/' *.png

Brak komentarzy