Archiwum dla Marzec, 2012

Dodawanie pustego miejsca do obrazka

Aby dodać 23 przezroczystych pikseli na dole wszystkich obrazków *.png w katalogu i umieszczenie w podkatalogu „subfolder/”:
for i in `ls *.png`; do convert -splice 0x23 -gravity south -background none $i subfolder/$i; done

Crop – wycięcie fragmentu wielkośći 560×310 poczynając od pozycji (200,130) i umieszczenie w podkatalogu „cropped/”:
for i in `ls *.png`; do convert -crop 560x310+200+130  $i cropped/$i; done

Zmniejszenie 89% wszystkich obrazków w danym katalogu:
mogrify -resize 89% *.png

Przeskalowanie obrazków dokładnie do wielkości 170×170 pikseli:
mogrify -resize 170x170! *

,

Brak komentarzy