Plugin java w przeglądarce Firefox


Wszystko niby bez problemu można zrobić za pomocą sinaptica a Ubuntu 11.10, ale tu chodziło o wykorzystanie nie openjdk, tylko sunowej (oraclowej) wersji

mkdir /home/przemek/.mozilla/plugins
ln -s /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.24/jre/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Komentarze nie są dozwolone.