Git – artykuły

Właściwie to tylko wpis dla linków dotyczących Git’a:

git-scm – doumentacja, książka itd.

Git immersion – fajny tutorial na poczatek

A successful Git branching model – fajny artykuł dotyczący organizacji repozytorium dla projektu.

Git na Dropboksie

~/project $ git init
~/project $ git add .
~/project $ git commit -m "first commit"
~/project $ cd ~/Dropbox/git

~/Dropbox/git $ git init --bare project.git
~/Dropbox/git $ cd ~/project

~/project $ git remote add origin ~/Dropbox/git/project.git
~/project $ git push -u origin master

Brak komentarzy

Unable to authenticate to IMAP server

Evolution nie mógł się zalogować na serwer. Poniżej rozwiązanie:

Clear captcha opisano tu:
https://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=en&answer=78754

a dokładniej po rostu kliknij tu i jeszcze raz odpal pobieranie poczry

https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha

Brak komentarzy

Plugin java w przeglądarce Firefox

Wszystko niby bez problemu można zrobić za pomocą sinaptica a Ubuntu 11.10, ale tu chodziło o wykorzystanie nie openjdk, tylko sunowej (oraclowej) wersji

mkdir /home/przemek/.mozilla/plugins
ln -s /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.24/jre/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Brak komentarzy

Szybka zmiana nazw plików

Dodawanie prefiksu:
rename 's/(.*)/prefiks$1/' *

Zmiana nazw serii plików o nazwie w stylu „thumb_image1.png” gdzie numer jest istotny a resztę chcę zmienić na „gallery_thumbs1.png”:
rename 's/thumb_image([0-9]*).*/gallery_thumb$1\.png/' *

aby sprawdzić tylko na co zmienią się nazwy (przetestować poprawność) dodaj parametr „-n” zaraz po rename, np chcąc sprawdzić czy poprawnie zmienią się końcówki plików „*red.png” na „*gray.png”:
rename -n 's/red\.png$/gray\.png/' *
„\.” oznacza kropkę gdyż sama kropka „.” zastępuje dowolny znak zaś gwiazdka „*” oznacza wielokrotne wystąpienie poprzedniej reguły.

zamiana prefiksu wszystkich plików rozpoczynaących się od „dialog” na „title”:
rename 's/^dialog/title/' *

Na koniec szybka zmiana zawartości pliku tekstowego. Aby zamienić oryginalną frazę na nową:
sed -i 's/oryginal/nowy/g' nazwa_pliku

Zmiana wszystkich dużych liter na małe litery:
rename 'y/A-Z/a-z/' *.png

Brak komentarzy

Dodawanie pustego miejsca do obrazka

Aby dodać 23 przezroczystych pikseli na dole wszystkich obrazków *.png w katalogu i umieszczenie w podkatalogu „subfolder/”:
for i in `ls *.png`; do convert -splice 0x23 -gravity south -background none $i subfolder/$i; done

Crop – wycięcie fragmentu wielkośći 560×310 poczynając od pozycji (200,130) i umieszczenie w podkatalogu „cropped/”:
for i in `ls *.png`; do convert -crop 560x310+200+130  $i cropped/$i; done

Zmniejszenie 89% wszystkich obrazków w danym katalogu:
mogrify -resize 89% *.png

Przeskalowanie obrazków dokładnie do wielkości 170×170 pikseli:
mogrify -resize 170x170! *

,

Brak komentarzy

Szybka konwersja pliku PDF na obrazki JPG i odwrotnie

Właśnie stanąłem przed problemem podpisania umowy i odesłania podpisanej mailem i tak oto wyłonił się przepis nie wymagający papieru.

  1. W OpenOffice Writer otworzyć plik doc i zapisać jako PDF (File->Export as PDF, następnie ustawić rozdzielczość np 300)
  2. PDF przekonwertować na obrazki JPG:
    convert -density 300 file.pdf pic.jpg
    Density to rozdzielczość dpi. Jeśli pdf zawiera kilka stron, to w wyniku dostaniemy pliki pic-0.jpg, pic-1.jpg itd.
  3. Otworzyć Gimpem każdy obrazek, podpisać za pomocą tabletu i zapisać podpisany plik.
  4. Serię obrazków JPG zamienić na PDF:
    convert  pic*.jpg signed.pdf

I to wszystko. Mamy PDF’a zawierającego obrazki w rozdzielczości 300 dpi.

, ,

Brak komentarzy

Matches

Gra w zapałki,a do kładnie NIM. 43 godziny z czego ok 15godz na grafike, layout itp. oraz 3 godziny na release, bo jakiś problem był z marketem. Więcej szczegułów i obrazki w markecie (link poniżej).

Available in Android Market

Brak komentarzy

Reading List – Lista Czytania

I pierwsza aplikacja opublikowana 🙂 W skrócie, jest to programik dzięki któremu organizujesz linki do przeczytania na potem. Używam codziennie. Polecam.


Available in Android Market

Brak komentarzy

Siła hasła

Natknąłem się na fajną stronkę sprawdzającą moc hasła:
http://rumkin.com/tools/password/passchk.php

Generalnie 30 znaków to wg niego bardzo mocne hasło, np: „aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Brak komentarzy

Szybka zamiana JDK

$ sudo update-alternatives --config java
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
Selection    Path                                      Priority   Status
------------------------------------------------------------
0            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java   1061      auto mode
1            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java   1061      manual mode
* 2            /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java       63        manual mode
Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:

Brak komentarzy