Android emulator i internet


Jeżeli browser emulatora nie może się połączyć z internetem, to prawdopodobnie nie mamy ustawionego DNS. Oto, co należy wtedy zrobić.

W Eclipse w „Run Configurations… -> Android Application -> Twoja aplikacja” w zakładce „Target” znajdź „Additional Emulator Command Line Options” i wstaw „-dns-server 192.168.1.1” (bez cudzysłowów i zamiast 192.168.1.1 adres IP twojego DNS’u.

W przypadku korzystania z serwera proxy należy podać „-http-proxy http://<username>:<password>@<server>:<port>” (Więcej szczegółów tutaj).

Koniecznie zrestartuj emulator, a także Eclipse.

Komentarze nie są dozwolone.